Silivrikapı Mevlâna Kültür Merkezi:

Perşembe Akşamları Toplantıları

Silivrikapı Mevlâna Kültür Merkezi: Perşembe akşamları toplantı (19.30 – 23.00) 

Çağdaş Mevlâna Aşıkları Topluluğu, 1989 yılında Onursal Başkanı Hasan Çıkar önderliğinde Galata Mevlevihanesi’ni Yaşatma Derneği çatısı altında kuruldu. 1998 yılında kurulan EMAV (Evrensel Mevlâna Aşıkları Vakfı) kimliği ile de daha geniş bir platforma geçti.

Yaklaşık 20 yıl Kültür Bakanlığı’nın izniyle Galata Mevlevihanesi’nde ayda iki defa Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Töreni icra eden topluluk, 30 Eylül 2006 tarihinden beri de kendi kurduğu Silivrikapı Mevlâna Kültür Merkezi’nde EMAV (Evrensel Mevlâna Aşıkları Vakfı) kimliği ile hizmet vermeye devam ediyor.

Çağdaş Mevlâna Aşıkları Topluluğu Sema Törenlerinde kadın-erkek birarada ve gül bahçesini andıran renkli tennureler ile çağdaş Türk insanını ve Türk kültürünün en değerli yapı taşlarından olan Hz. Mevlâna’nın ilahi mesajını, günümüz insanı ve gelecek nesillere aktarmak için, bu yola gönül vermiş genç kadrosuyla çalışmaktadır.

Topluluk, temelinde tüm peygamber ve velilerin olduğu ortak kaynaktan fışkıran güzellikler silsilesinin bugünkü çağdaş ve evrensel savunucusudur. Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Mevlâna ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi kendilerine lider edindiği büyük varlıkların kültürel ve felsefi kimliklerini hak etmeye çalışan gönüllüleridir.

Mevlevi müziği alanında yeni eserler veren topluluk, çağdaş yorumlarla toplumun her kesiminden oluşan mensupları ile çalışmalarını sürdürüyor. Kendi bünyesindeki müzisyenlerle Türkçe sözlü 15 Mevlevi Ayini ve 500?e yakın ilahi besteleyerek 4 CD ve kaset çalışması yaptı ve bu çalışmaları gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirilen Tasavvuf Müziği Konserleri ve Sema Törenleri ile tanıttı.

Bir çok etkinlikte yer alan topluluk, yurt içi ve yurtdışında düzenlenen konferans, seminer, konser ve sema törenleri ile Hz. Mevlana’nın aydın felsefesinin ve sevgi mesajının sesi oldu. ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, İtalya (Sicilya), İspanya, İsveç, Japonya, Kosova, Makedonya, Yunanistan (Girit ve Samotheraki) ve daha birçok ülkede vermiş olduğu hizmetlerle Mevlevi kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için gösterdiği gayretlerine bu doğrultuda devam ediyor.